Sunday, September 27, 2009

när kulturen intar Göteborg.

varför det var så mycket poliser i Göteborg.


Oh, the mess!

No comments: