Saturday, October 23, 2010

vad är väl som att halvslumra till det välbekanta ljudet av plogbilar? Vintern är på gång, det känns i luften.

No comments: