Sunday, February 6, 2011

Och nej, det var inte jag denna gång.

"jaha!! Den var den andra högern de menade!!"


när man är sist in i en teatersalong och inser att din plats inte alls är på vänster sida salongen. Då är det inte läge att först titta på sin högra hand och sen ut över människohavet som stirrar tillbaka.
visst blir man lite nyfiken över just begreppet "den andra högern".

No comments: