Sunday, June 21, 2009

Mytbildningen kring Marilyn började nog här.

att läsa böcker nattetid kan innebära en viss seg läsförståelse, det brukar jag ha i beaktande. Därför lade jag ifrån mig boken och tänkte sova på saken. Men det hjälpte inte. Vad sjutton försöker de säga?

"det marilyn visade upp för världen var ett nytt 6 upp för världen var ett nytt slags ingeny, en kvinna som var lika frimodig som ett barn som på ett okonstlat och naivt sätt älskade sin egen kropp."
*Marilyn Monroe av Donald Spoto, sid 203

Kan det vara babbelfish? Innan det ens fanns? Dessa frågor.

No comments: