Tuesday, May 18, 2010

för att jag så gärna vill heta Nikita. Och sy mina egna kläder.

för att jag så gärna skulle vilja vara en nikitabibliotekarie.

No comments: