Thursday, July 15, 2010

jag doppade mina fötter i älven ikväll. Det var inte lite ovarmt.

Anders Lundin fick föra sin allsång för sig själv på torget, jag hade nog att kolla på i hamnens pensionärsdans.

No comments: