Tuesday, September 4, 2007

kom på en sak: Kalle moreaus - det är dalarna va? Så om det är någon som får kaffe på säng så är det luddet?
Och vad väljer luddet att hoppa ur av förvåning eller dra täcket över huvudet?

No comments: