Wednesday, February 25, 2009

Så. Vad göör du på kvällarna?
En bild från verkligheten. Hotellstäderskans mardröm.

Min kära arbetskollega hade nämnt mitt namn i farten för sin mamma hemma i norrland. Varpå modern utbrister: "jahaa, är det där hon är??!! Vi började undra vart hon hade tagit vägen."

Modern är bibliotekarie på stadsbiblioteket hemma.

No comments: