Saturday, October 17, 2009

femenist javisst.

efter att ha kastat gregs böcker över rummet funderar jag på att plocka upp den här boken istället. Inte från recensionens översvallande sågning men från de fantastiska kommentarerna.

No comments: